Bouwterrein voor nieuwe spelers

Vanaf vandaag is het voor nieuwe spelers makkelijker om bouwterrein te vinden. Zodra iemand de rank Speler bereikt, wordt de speler geïnformeerd over het bestaan van het commando /wild. Dit commando brengt je naar de wildernis.

Het commando /wild brengt je naar één van de vijf door ons vastgestelde plekken. Op deze manier worden nieuwe spelers een beetje bij elkaar geplaatst, zodat er nieuwe dorpen of steden kunnen ontstaan.

Zodra je het commando gebruikt wordt automatisch je huis ingesteld op de locatie waar je heen werd geteleporteerd. Met /home kun je dus de plek terugvinden. Bedenk dat je met de rank Speler nog geen /sethome kunt gebruiken.

Zodra je de rank Speler+ bereikt kun je /wild niet langer gebruiken. Er wordt van je verwacht dat je inmiddels een plek voor je huis hebt gevonden. Gelukkig kun je dan wel /sethome gebruiken.

Geef een reactie