Reizen en teleporteren

De wereld is groot; al duizenden spelers hebben er gebouwd. Om ervoor te zorgen dat je nog goed kunt rondreizen, hebben we een groot aantal mogelijkheden om te reizen:

 1. Spoorlijnen: bij het spawn is een centraal station. Mijnkarren zijn op deze server versneld. Zeer uitgebreid netwerk, en je ziet nog eens wat van de server.
 2. Hyperloops: boten op ijs; bij het spawn is een centraal station. Kleiner netwerk, kost veel ijs om aan te leggen. Snelste manier van reizen als je niet teleporteert.
 3. Teleporteren naar je huis of werkplaats: /home of /place. Kost twee punten, maar maximaal twee locaties per persoon.
 4. Teleporteren naar iemand anders huis of werkplaats: kost 5 punten, zeer snel.
 5. Warpportalen: kost veel punten om aan te leggen, kost 5 punten om te gebruiken. Spelers mogen zoveel portalen bouwen als ze willen.
 6. Teleporteren naar spelers: /tp <naam>, kost drie punten.
 7. Warps: bouwmeesters kunnen met /warp <portaalnaam> naar portalen teleporteren. Kost 6 punten.
 8. Spawn: gebruik /spawn om voor twee punten naar het spawnpunt te teleporteren.

Gebruik /directions <x> <y> <z> om naar stations en portalen rondom een bepaald punt te zoeken.

Minecraft biedt van zichzelf ook nog een aantal reismethoden (boten, elytra, enzovoort). Omdat wij hieraan niks hebben aangepast op deze server, staan ze niet vermeld.

Spoorlijnen

Al sinds de server bestaat zijn er spoorlijnen. Op de live-kaart staan de lijnen ingetekend. Er is ook een schematische kaart, die kun je hier bekijken. (Let op: het duurt even voordat de kaart geladen is.) In het spel zelf kun je /railinfo typen om een overzicht van alle spoorlijnen en hyperloops, plus hun stations te zien. Ook geeft /railinfo aan wat het dichtstbijzijnde station is.

Zelf een spoorlijn bouwen

Iedereen mag zelf een stuk spoor aanleggen. Als je stations bouwt, en je wil dat ze op de spoorkaart verschijnen, waarschuw dan Rutger. Hij zal je spoorlijn toevoegen aan de kaart.

Railbeveiliging

Rails geeft automatisch iets van een beveiliging tegen griefers. De rails en de constructie daaromheen zijn automatisch beschermd. De eerste keer dat je rails probeert te slopen, geeft de server twee berichtjes met uitleg.

Alleen aan het uiteinde van de spoorbaan, en naast een powered/activator/detector rail, kun je rails slopen, waarna je ook weer de blokken rondom de rails kunt slopen. Je moet dus systematisch te werk gaan om een spoorbaan te slopen. Het is dus niet mogelijk om per ongeluk een stuk spoor te slopen.

Veteranen en hoger kunnen wel altijd sporen slopen. Dit is omdat de veteranen al zo lang spelen, en dus hopelijk genoeg te vertrouwen zijn.

Hyperloops

Hyperloops zijn ijsboten. Sinds eind 2018 bestaan deze op de server. De hyperloops zijn toegevoegd aan de spoorkaart. Je kunt ze bekijken op de live-kaart of op de schematische spoorkaart. Als je een nieuwe hyperloop hebt aangelegd, en je wil die op de kaart hebben, vraag dan Rutger.

Teleporteren naar je huis of werkplaats

Op onze server hebben we het commando /sethome. Vanaf de rank Speler+ kun je hiermee aan de server vertellen dat daar je huis is. Later kun je dan met /home daar weer naar terug teleporteren. Het commando /sethome is de eerste keer gratis, maar kost daarna steeds 20 punten.

Vanaf de rank Vaste Gast kun je een soort tweede huis instellen: de werkplaats. De commando’s zijn nu /setplace en /place, maar verder werkt alles precies hetzelfde.

Teleporteren naar andermans huis of werkplaats

We hebben ook nog iets leuks: je kunt het huis of de werkplaats van iemand anders bezoeken met /home <naam speler> en /place <naam speler>. Bedenk dat anderen zo ook naar jouw huis kunnen teleporteren. Als je dat niet wil, moet je misschien /sethome net naast je huis gebruiken.

Teleporteren met een warpportaal

Behalve de standaard Netherportalen kunnen spelers met de juiste ranks ook de zogeheten warpportalen maken. Vanaf zo’n portaal kun je dan naar alle andere warpportalen teleporteren, waarvan er inmiddels al vele honderden op de server zijn.

Zo’n portaal moet binnen een nederzetting met minstens de rank Stad staan. Daarnaast moet jij minstens de rank Veteraan hebben. Heb je dat allebei? Zo ja, dan moet je eerst portaal bouwen van warped hyphae (spookachtige schimmeldraden, die blokken die op boomstammen lijken in de blauwe bossen in de Nether), op dezelfde manier als waarop je ook een portaal van obsidiaan zou bouwen. Dat portaal moet je vervolgens aansteken. Daarna hang je een bordje op tegen de zijkant van het portaal.

Op de regels van het bordje moet je het volgende schrijven:

 • Op de eerste regel schrijf je [Portal] met de vierkante haakjes.
 • Op de tweede regel schrijf je niks, deze regel blijft leeg.
 • Op de derde regel zet je de naam van het portaal.
 • Op de vierde regel schrijf je ook niks, ook deze regel blijft leeg.

Daarna moet je het portaal met rechts selecteren en op de knop [Activeren] klikken. Dit kost je nederzetting 150 munten.

Je kunt nu het portaal in lopen. Er word je dan gevraagd een bestemming te kiezen. Helaas moet je eerst het portaal uit lopen om op een bestemming te kunnen klikken; dit is een beperking van Minecraft. Vervolgens loop je, na je bestemming gekozen te hebben, het portaal weer in.

Met het /portal list commando kun je van te voren een bestemming opzoeken en uitkiezen. Dit gaat wat sneller dan het portaal in te lopen, je bestemming te selecteren en het portaal weer uit te lopen. Het kan nog sneller als je de naam van je bestemming al kent: je kunt dan gewoon /portal select <portaalnaam> typen en het portaal inlopen.

Teleporteren naar een speler

Typ /tp <speler> om naar een speler te teleporteren. Afhankelijk van de instellingen van de speler word je meteen geteleporteerd, moet je even wachten tot de ander op Accepteren klikt, of word je helemaal niet geteleporteerd.

Met /tpmode kun je instellen of spelers ongevraagd naar je kunnen teleporteren. Met de optie “Iedereen” (de standaardinstelling) mag iedereen altijd ongevraagd naar je teleporteren. Met “Alleen groepsgenoten” mogen spelers uit je chatgroep altijd naar je teleporteren, maar spelers daarbuiten worden pas geteleporteerd als je op “Accepteren” hebt geklikt. Met de optie “Niemand” moet je altijd op “Accepteren” klikken voordat iemand naar je kan teleporteren.

Met /playerinfo <speler> kun je zien of iemand anders teleporteren toestaat.

Teleporteren met warps

Bouwmeesters kunnen met /warp <portaalnaam> naar een portaal teleporteren. Dit kost zes punten en duurt drie seconden. Dit is de krachtigste, maar ook de duurste methode van teleporteren op de server.

Teleporteren naar het spawnpunt

Gebruik /spawn om naar het spawn te teleporteren (kost twee punten).