Helpers en moderators

Helpers

Helpers zijn gewoon spelers die daarnaast ook anderen uit de server kunnen gooien voor maximaal één dag. Ze kunnen ook praten in de moderatorchatgroep.

Helpercommando’s

/kick pietje Niet schelden Kickt Pietje, zodat hij uitgelogd is.

/tempban pietje 24h Slopen deur van huis Jantje Verbant Pietje voor 24 uur.

/banhistory – laat recente bans zien op de server

/banhistory <speler> – geeft de bangeschiedenis weer van een speler

/warn <speler> <bericht> – stuurt een waarschuwing naar de inbox van een speler

Op het moment zijn xQuiter, Patatjee_, cTym en Tylon3T helper. Op de server kun je dit ook nazoeken met het commando /staff.

Moderators en admins

Moderators en admins hebben een stuk meer rechten. Er is weinig verschil tussen moderators en admins, behalve dan dat admins toegang hebben tot de servercomputer. Net als iedereen spelen moderators en admins gewoon in survival; ze mogen hun extra rechten alleen gebruiken voor moderatorklussen.

/tpadmin – teleporteer gratis en stil naar een plek of speler. Teleporteer een speler ergens anders heen.

/vanish – maak jezelf onzichtbaar. Spionage!

/spawnmob – spawn een dier. /spawnmob giant begint een giantgevecht.

/ban, /pardon en /kick – spreekt voor zich. Bij allen is een reden verplicht.

/co near – laat alle wijzingen in een straal van 5 blokken zien.

/co l r:8 – laat alle wijzingen in een straal van 8 blokken zien. Andere groottes zijn ook mogelijk.

/co l a:container r:8 – laat alle wijzigingen aan containers (kisten, fornuizen, etc.) in een straal van 8 blokken zien.

/openinv <speler> – bekijk en bewerk de inventaris van een online speler.

/bypass [speler] – geef jezelf of iemand anders voor één uur overal bouwrechten.

/spectate – ga naar toeschouwermodus. Gebruik dit commando nogmaals om weer terug te gaan naar survival.

/antigrief <reden> – ga naar de creatieve modus, krijg alle rechten. Spelers kunnen met het commando /wob opzoeken wanneer iemand in antigrief is gegaan.

/lockdown – blokkeert tijdelijk nieuwe spelers op de server.

/entitysearch – geeft een overzicht van alle entities op de server, inclusief knoppen om er heen te teleporteren.

Server geforceerd herstarten – via de webpagina https://mc.marijnk.nl:8081/ .

Alleen in antigrief-modus

/co rollback r:5 u:pietje t:15d – maakt alle wijzigingen in de afgelopen 15 dagen van Pietje ongedaan in een staal van 5 blokken. Het toevoegen van een naam heeft als voordeel dat je niet per ongeluk wijzigingen van de maker van het gebouw terugdraait en dat je kunt zien of er nog andere griefers zijn – als maar de helft wordt teruggedraaid is de andere helft dus door iemand anders gesloopt.

/co rollback a:container r:5 u:pietje t:15d – maakt alle wijzigingen aan de inhoud van kisten door Pietje sinds 15 dagen ongedaan.

/co rollback u:Pietje t:30d r:global – maakt alle wijzingen van Pietje ongedaan van de afgelopen 30 dagen, waar ook ter wereld.

/gamemode spectator – alleen in /antigrief-modus: dit commando brengt je naar Spectator mode, waar je door muren en vloeren heen kunt vliegen. Meestal gebruik je dit in combinatie met /vanish, zodat je niet via de tablijst verraden wordt.

/enderchest <speler> – bekijk en bewerk de enderchest van een online speler.

/settlement setowner – wijs een nederzetting aan één speler toe.

/settlement remove – verwijder een nederzetting in zijn geheel.

/timings – is er lag? Gebruik /timings on om een meting te starten, /timings paste om de resultaten tot nu toe te bekijken en vervolgens /timings off om de meting weer te stoppen.

In antigrief modus kun je ook WorldEdit en de rest van CoreProtect gebruiken.

Uiteraard worden alle commands opgeslagen in het logboek.

Op het moment is tjbs moderator en zijn Lennart, Rutger en 2zqa admin. Op de server kun je dit ook nazoeken met het commando /staff.

Banlengtes

Wij hebben geen strikte regels voor hoe lang een exact ban is. Helpers, moderators en admins schatten zelf in hoe lang een ban het beste kan zijn. Toch zijn er een paar richtlijnen:

  • Wij verbannen geen mensen om hen op te voeden, maar om de server ordelijk en plezierig te houden. Loopt een speler expres onaardig te doen, en helpt een waarschuwing niet? Dan volgt snel een ban.
  • Als een bezoeker expres welke regel dan ook overtreedt, volgt er onmiddellijk een permanente ban. Immers, als iemand zich meteen bij binnenkomst al niet kan gedragen, is het niet waarschijnlijk dat dit een aardige speler is.
  • Als er gegrieft is, probeer de reden te achterhalen. Twee blokjes ontbreken uit een heg? De speler wilde waarschijnlijk de andere kant bereiken. Waarschijnlijk is een waarschuwing voldoende om de speler weer op het rechte pad te krijgen. Is er lava gegooid over een huis? Dit is pestgedrag, deze speler hoeven we waarschijnlijk niet meer op de server: overweeg een permanente ban.
  • Is er ruzie tussen twee spelers? Probeer de spelers eerst te dwingen om het bij te leggen (“Kan mij niet schelen wie er gedaan heeft, ik wil alleen dat jullie nu een oplossing vinden”). Lukt dat niet? Vaak kun je dan wel zien wie het probleem vormt: deze speler krijgt dat een (tijdelijke) ban. Het is ook mogelijk beide spelers een (tijdelijke) ban te geven.