Gaten in bedrocklaag gedicht

Door een bug van een aantal jaar terug zijn een aantal chunks in de normale wereld gegenereerd zonder bedrock. Dit is nu opgelost. Zodra een chunk geladen wordt, controleert de server nu of er bedrock is. Zo niet, dan wordt het bedrock direct alsnog toegevoegd.

Ander nieuws:

  • De instelling per-player-mob-spawning van Paper is nu aangezet. Hierdoor worden de mobs beter verdeeld over de spelers, in plaats van dat er één globale limiet is. Hierdoor lijkt mob spawning op de server meer op mob spawning in singleplayer.
  • Nog maximaal twee mobs kunnen tegelijk botsen. Dit is gedaan om lag veroorzaakt door drukkere farms te verhelpen.

2 thoughts on “Gaten in bedrocklaag gedicht

Geef een reactie