Arena-variabelen

Als je een berichtje stuurt in een arena, dan kun je de volgende variabelen gebruiken. Let op dat niet elke variabele bij elke gebeurtenis beschikbaar is; bij “Speler heeft arena verlaten” is er bijvoorbeeld geen aanvaller.

Een voorbeeld:
Je hebt {$subjected_player->name} geraakt. Je score is nu {$attacking_team->score}.

{$subjected_player->​name}Naam van het de speler in kwestie. Wie dat is, hangt af van de gebeurtenis. Het is bijvoorbeeld degene die aangevallen wordt, of degene die de arena binnenkomt.
{$subjected_player->​hearts}Aantal hartjes van de speler in kwestie.
{$attacking_player->​name}Naam van de speler die aanviel. Als een speler geraakt is door een sneeuwbal is dit de gooier, als een speler dood is gegaan dan is dit de moordenaar.
{$attacking_player->​hearts}Aantal hartjes van de speler die aanviel.
{$reading_player->​name}Naam van de speler die het bericht leest; de ontvanger van het bericht dus. Als je een bericht stuurt naar iedereen in de arena, dan krijgt iedereen hier dus een andere naam te lezen.
{$reading_player->​hearts}Aantal hartjes van de speler die het bericht leest.
{$subjected_team->​name}Naam van het team in kwestie.
{$subjected_team->​score}Score van het team in kwestie.
{$attacking_team->​name}Naam van het team van de aanvaller/gooier/moordenaar (afhankelijk van de gebeurtenis).
{$attacking_team->​score}Score van het team van de aanvaller.
{$arena->​name}Naam van de arena.