Eindexamen

Het is eindexamentijd. De komende weken sluit ik mijn middelbare schooltijd af.

Woensdag 8 mei

Vandaag was het proefexamen Engels. Voor het examen moest meneer Elsakkers nog even de examenregelementen uitleggen. Elsakkers is goed in het overbrengen van normaal nogal saaie boodschappen. Een voorbeeld: “Ook als je 's ochtends wakker wordt met Blauw-Russischekinkpokken, dan nog kom je naar school. Ook al is ziekte een geldige reden om afwezig te zijn, is het niet altijd mogelijk meerdere toetsen in te halen. Je zou dan in augustus je toets moeten inhalen, waardoor je moeilijk kan gaan studeren.”

Maandag 13 mei

Eerste echte examen: Nederlands. Eerst heb ik de samenvatting gemaakt. Bij de samenvatting gaat het erom de “bolletjes” te verwerken in een goed lopende tekst. Blokschema's zijn verboden! De samenvatting mag maximaal 200 woorden zijn, maar in de praktijk mag je zonder puntenaftrek een samenvatting van maximaal 220 woorden maken. Vervolgens heb ik 17 vragen beantwoord over een andere tekst over het belang van historisch besef. Dit soort vragen vind ik altijd moeilijk, ik hoop dan ook dat de correctoren wat coulanter zijn bij het nakijken van de open vragen…

Dinsdag 14 mei

Natuurkunde! Het was een lang examen. Sommige vragen waren erg makkelijk, sommige vragen vrijwel onoplosbaar (zo leek het tenminste). Ik had de tijd hard nodig. De eerste paar opgaven gingen over een sprinter (een man, niet een trein), daarna kwamen de zonnecellen, toen een springdrum, een stuk speelgoed dat geluid(sgolven) maakt, vervolgens kwam het Higgs deeltje nog even langs en tot slot gingen we nog zeilen, waarbij we de bijbehorende krachtvectoren mochten uitrekenen.

Vrijdag 17 mei

Vandaag hadden we Latijn. Wie denkt dat Latijn een dode taal is, verwijs ik graag door naar Wikipedia, waar wordt opgesomd waar Latijn nog altijd wordt gebruikt. We waren het hele jaar bang gemaakt voor dit examen. We moesten een hele hoop teksten van Seneca leren en net zou allemaal hartstikke moeilijk worden. Dat viel gelukkig wel mee. Maar een bijna microscopisch deel van de stof werd gevraagd (een tekst over de mildheid van keizer Augustus en een tekst over hoe gevaarlijk de mens is). De te vertalen tekst over de overbodigheid van angst voor de dood, een van Seneca's stokpaardjes, bevatte ook geen onbegrijpelijke constructies, zoals enorm lange zinnen, vele bijzinnen en bijstellingen, zoals deze zin dat wel heeft en was dus best te doen.

Dinsdag 21 mei

Op deze dinsdag na Pinksteren hadden we Engels, nu niet als proefexamen. Het examen was, anders dan alle andere examens tot nu toe, eens niet aan de lange kant. Ik kon het examen tamelijk rustig maken. Er waren een aantal teksten, sommige twee pagina's lang, sommige maar een halve pagina lang. Ik heb al mijn antwoorden ook op een kladblaadje geschreven, zodat ik het zelf alvast kan nakijken. Ik verwacht dat mijn cijfer rond de 8 ligt.

Woensdag 22 mei

Vandaag was het tijd voor wiskunde B. Het wiskunde-examen bestond uit een aantal vragen over dampdruk, vierkanten die draaien binnen andere vierkanten, eieren, parabolen, nulpunten, buigpunten en draaipunten en  bewijzen in de vlakke meetkunde. Het examen was op zich wel te doen. Eén vraag heb ik niet kunnen afmaken, maar de rest van de vragen heb ik, naar mijn idee, best goed gemaakt.

Vrijdag 24 mei

Drukke dag vandaag met maar liefst twee examens. 's Morgens had ik Grieks. Met Grieks zijn we maar met z'n vijfen, dus we werden bij een HAVO-eindexamen geplaatst. We zaten in een rij (kolom?) achter elkaar, tussen ons was steeds een plek opengelaten. Het examen Grieks viel best mee.

's Middags had ik scheikunde, waarbij het een stuk drukker was (de HAVO had Engels, dus het was druk). Met het laatste blaadje uitgedeeld 15 seconden voor half twee konden we gelukkig nog net op tijd beginnen. De tijd was ook hard nodig: scheikunde was een lang en moeilijk examen. Ik denk dat ik een goed cijfer heb, maar tijdens het examen was het soms wel spannend: “Ik heb nog anderhalf uur, de helft van de tijd is nog over en ik moet nog meer dan de helft van de vragen maken. En hoe moet ik deze vraag nu aanpakken?”

Maandag 27 mei

Vandaag had ik het laatste examen: biologie. Biologie vind ik een van de moeilijkste vakken. Ik kan nooit goed voorspellen welk cijfer ik krijg, maar de laatste twee schoolexamens leverden allebei een 7.0 op. Bij het examen twijfelde ik vaak over het antwoord. Bij andere vakken weet ik meestal wel of ik de vraag goed heb, bij biologie heb ik vaak geen idee of mijn antwoord goed is. Ik hoop er het beste van. Eén troost: het is volstrekt onmogelijk dat ik hierdoor zak, zelfs met een 1 krijg ik nog een diploma.

En… het resultaat

Op biologie na ben ik erg tevreden met mijn eindexamencijfers. Engels en Nederlands heb ik veel beter gemaakt dan verwacht. Het schoolexamencijfer en het eindexamencijfer vormen samen het eindcijfer, dat wordt afgerond op gehelen. Gemiddeld zijn al mijn eindcijfers een 8, wat betekent dat ik cum laude geslaagd ben. Hier ben ik uiteraard erg blij mee.

Vak Schoolexamen Eindexamen Eindcijfer
Nederlands 7,6 7,8 8
Engels 7,3 8,9 8
Latijn 6,9 7,8 7
Combinatiecijfer 8   8
Biologie 7,1 6,5 7
Natuurkunde 8,2 8,2 8
Wiskunde B 8,5 9,2 9
Scheikunde 8,6 9,1 9
Grieks 7,7 8,2 8
Wiskunde D 8   8

 

Geef een reactie