Het Wentgebouw gaat weg

Het kan studenten en medewerkers op de Uithof niet ontgaan zijn. Het karakteristieke Wentgebouw wordt gesloopt.

Achtergrondinformatie

Het Wentgebouw was in 1974 gebouwd voor de faculteit Tandheelkunde. In 1990 werd het omgebouwd voor scheikunde, biologie en farmacie. Er werd een onderwijscentrum met practicumzalen naast gezet. In 2004 bleek dat het gebouw een groot asbestprobleem had, het gebouw zou grondig gerenoveerd moeten worden. Nieuwbouw was echter een goedkopere optie (offline sinds 28 januari 2015, tekst staat nu hier). Een externe partij om het gebouw over te nemen en op te knappen werd blijkbaar niet gevonden. Er werd het nieuw David de Wiedgebouw neergezet aan de andere kant van de Uithof, en tussen het Buys Ballotgebouw en het gebouw van Aardwetenschappen wordt een nieuw onderwijscentrum met nieuwe practicumzalen gebouwd. Het oude onderwijscentrum uit 1990 is nog even in gebruik, maar gaat in maart of april 2015 ook tegen de vlakte.

Waar ooit het Wentgebouw stond komt nu een nieuw gebouw van het RIVM. Het wordt een gigantische “glazen toren van 18 verdiepingen” met een “inspirerende werkomgeving” en een “heldere en open structuur die stimuleert dat mensen samenwerken, kennis uitwisselen en elkaar gepland en ongepland ontmoeten”. Het gebouw zal nog hoger worden dan het Unnikgebouw.

…wat niet zo moeilijk is, aangezien het Unnikgebouw wordt gesloopt*, net als het resterende stuk van het Aardwetenschappengebouw, net als het Kruytgebouw, net als het Androclusgebouw. Op enkele gebouwen na verdwijnen alle oorspronkelijke gebouwen om plaats te maken voor nieuwe glazen veelvormige gebouwen.

* Het is uiteraard mogelijk dat er een andere functie voor een van deze gebouw wordt gevonden, maar het lijkt me onwaarschijnlijk.

Foto's sloop

Het Wentgebouw was ooit een gebouw op een uithoek van de Uithof, verscholen achter een rijtje bomen. Op 28 mei 2014 lag het gebouw er zo bij:

28 mei 2014

Op 13 juni werden een paar gebouwtjes eromheen gesloopt:

Op 5 september waren al een hoop tegeltjes van de gevel verdwenen:

Op 3 oktober was ook een groot deel van het tegelraster al weg:

Er werd begonnen met het slopen van het skelet op 21 oktober:

Twee weken later, donderdag 6 november was er al een hele hoek weg:

 

Duurzame sloop Wentgebouw gaat laatste fase in

13.10.2014 | Faculteit Bètawetenschappen Universiteit Utrecht | Oorspronkelijk gepubliceerd op http://www.uu.nl/faculty/science/NL/informatievoorstudenten/studiepunt/nieuws/Paginas/Duurzame-sloop-Wentgebouw-gaat-laatste-fase-in.aspx

De universiteit sloopt het F.A.F.C. Wentgebouw en het ernaast gelegen FSB Onderwijscentrum. De sloop gebeurt duurzaam en  is en inmiddels voor iedereen goed zichtbaar. In juni 2015 draagt de universiteit de grond over aan de Staat voor de nieuwbouw van het RIVM.

De fasering van de sloop verloopt als volgt:

Januari 2013 t/m augustus 2014
Het Wentgebouw bevat zeer veel asbest en asbesthoudende materialen, in een technisch complexe situatie. Al het asbest is conform de wet- en regelgeving verwijderd en afgevoerd. Dit werk heeft ruim anderhalf jaar geduurd. Aansluitend zijn per verdieping alle overige materialen gedemonteerd en in ruim twintig afvalstromen gescheiden afgevoerd, met strenge eisen voor hergebruik. Van dit alles is aan de buitenzijde weinig zichtbaar geweest.

Augustus t/m oktober 2014
De asbesthoudende gevelpanelen worden vanaf de binnenzijde verwijderd en afgevoerd. De beglazing en het metalen frame worden gescheiden afgevoerd en gerecycled. Met deze werkzaamheden is de sloop nu voor iedereen zichtbaar geworden.

Oktober 2014 t/m februari 2015
Het betonskelet wordt van boven naar beneden met kranen ‘geknipt’. Beton en wapeningstaal worden gescheiden; het beton wordt gemalen en als granulaat hergebruikt.

Maart t/m mei 2015
Laatste asbestverwijdering in de collegezalen, aansluitend sloop van collegezalen en FSB- Onderwijscentrum (‘de glazen piramide’).

2015 t/m 2018
In juni 2015 draagt de universiteit de grond over aan de Staat voor de realisatie van nieuwbouw voor Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). De bouw hiervan zal plaatsvinden in de periode 2015 tot 2018.

Geschiedenis
Het Wentgebouw werd in 1974 speciaal gebouwd voor Tandheelkunde en – na sluiting van deze studie in Utrecht – in 1990 omgebouwd tot laboratorium-en onderwijsgebouw voor Farmacie, Biologie en Scheikunde. In 2004 kwamen omvangrijke asbestproblemen aan het licht en bleek renovatie van alle installaties urgent. Dit bleek onuitvoerbaar in bewoonde toestand. Tijdelijk uithuizen, renoveren en terugkeren zou veel duurder uitvallen dan nieuwbouw en sloop. Daarom is eerst vervangende nieuwbouw voor de specialistische laboratoria gerealiseerd: het David de Wiedgebouw werd begin 2011 in gebruik genomen. Het Wentgebouw werd toen al grotendeels buiten gebruik gesteld.

Nieuwbouw Onderwijscentrum NoordWestcluster
De universiteit is vervolgens gestart met vervangende nieuwbouw voor het onderwijs dat nog in Wentgebouw en FSB Onderwijscentrum (de naastgelegen ‘glazen piramide’) wordt gegeven. Deze nieuwbouw verrijst momenteel achter het Minnaertgebouw en wordt in het voorjaar van 2015 opgeleverd. Zodra alle onderwijs is verhuisd, worden de twee collegezalen van het Wentgebouw en naastgelegen FSB Onderwijscentrum gesloopt, dit zal naar verwachting tussen maart en mei 2015 plaatsvinden.

 

Geef een reactie